Manden bag bogen

Flemming Groth

Flemming blev født på Rigshospitalet den 27. januar 1942 og voksede op i det såkaldte Aladdinkvarter på Christianshavn. Han har gået på samtlige skoler på Christianshavn med undtagelse af Døtreskolen. Efter realeksamen fra gymnasiet var han i et år assistentelev på Socialkontoret i Wildersgade. Herefter startede han i præparandklassen på Statsseminariet på Emdrupborg, hvorfra han 5 år senere dimitterede med lærereksamen. Efter militærtjenesten i Vordingborg, søgte han ind for børneforsorgen og blev ansat på skolehjemmet Emdrupgård. Herfra gik turen til Hvidovre, hvor han først var ansat på Strandmarksskolen og senere, da denne skole blev nedlagt, på Engstrandskolen i samme område. På begge skoler var Flemming skema-lægger og skolevejleder. I 2002 gik han på pension. Forinden var han i 1997 blevet gift med Pheng, som han nu i mange år har ferieret i Thailand med. Og det var hér, i Phengs hjemby Kohrat, at bogen blev til.

Et par koncenterede ord

Tidslinje om Flemming

Flemming blev født på Rigshospitalet.

Flemming bliver gift med Pheng, som han bor sammen med i Hvidovre.

Flemming pensioneres som overlærer. Hans sidste arbejdssted er Engstrandskolen i Hvidovre, den tidligere Strandmarksskole.

Bogen ‘En christianshavners erindringer udkommer’

Scroll to Top